Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Πιστοποιητικο επαγγελματικης ικανοτητας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Π.Ε.Ι (Πιστοποιητικο επαγγελματικης καταρτισης)Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.


ΤΑ Π.Ε.Ι ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ:
Π.Ε.Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ Π.Ε.Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε (πλέον D1, D1E, D, DE)
    Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε, (πλέον C1, C1E, C, CE)

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αυτού ή, επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Δ1, Γ1+Ε, Δ1+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, (πλέον C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE) τις οποίες κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95».


ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ Π.Ε.Ι

    Όλοι οι οδηγοί που θα αποκτήσουν Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε (πλέον D1, D1E, D, DE) από 10/9/2008 και μετα
    Όλοι οι οδηγοί που θα αποκτήσουν Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε (πλέον C1, C1E, C, CE) από 10/9/2009 και μετά. 

ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ Π.Ε.Ι

    Οι οδηγοί που κατέχουν άδεια Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2008. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9/3/2014
    Οι οδηγοί που κατέχουν άδεια Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2009. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9/9/2014.

Μετά τις ημερομηνίες αυτές οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών / εμπορευμάτων αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης (χωρίς εξετάσεις) διάρκειας 35 διδακτικών ωρών.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου